Om Datong

Datong är en stad på prefekturnivå i Shanxi-provinsen i Kina med en befolkning på 3,11 miljoner. Datong är en för Kina viktig industri och gruvstad, och har stora kolfyndigheter, vilket har medfört att staden har problem med luftföroreningar. Datong kallas även ofta för ”kolstaden”. Staden är också en viktig knutpunkt för transporter, särskilt vad gäller järnväg. Viktiga industrier är elproduktion, maskinproduktion och byggnadsmaterial.

Datong är berömt för Yunganggrottorna som finns på UNESCO:s världsarvslista, det hängande klostret Xuankongsi, Huayantemplen och de Nio drakarnas mur.

Historia

Enligt de arkeologiska fynd som gjorts från Datong fanns det redan människor här så tidigt som under den äldre stenåldern, d.v.s. för ca. 100.000 år sedan. Under Vår- och höstperioden, 771-475 f.v.t, beboddes områden av olika nomadiska folkslag. Under De stridande staternas tid 475-221 f.v.t, kom Datong att tillhöra Zhaoriket 1997), då ett flertal soldatläger och murar kom att byggas. År 200 f.v.t. kom Liu Bang, grundare av Handynastin att bli belägrad under sju dagar av Hunnerna vid Pingcheng, dagens Datong.

År 386 började en av de viktigaste perioderna i Datongs historia. Det var då ett av de kinesiska minoritetsfolken, Xianbei 鲜卑, under Tuoba-klanen lyckades förena största delen av Kina norr om Gula floden, och grundade Norra Weidynastin med Datong som huvudstad. År 494 kom huvudstaden att flyttas från Datong till Luoyang efter en revolt. Under Datongs tid som huvudstad blev Datong inte bara norra Kinas politiska, ekonomiska och kulturella centrum, utan även en av världens största metropoler där olika kulturer från Indien och andra centralasiatiska länder smälte samman med de kinesiska, något som är tydligt sett i Yunganggrottorna.

Efter att Tuobaturkarna förenat norra Kina och satt upp huvudstaden för Norra Wei i Datong accepterade kejsaren den buddhistiska religionen som fanns hos lokalbefolkningen. Detta kan ha skett både av religiösa som av ekonomiska och politiska orsaker. Buddhistiska munkar kom att arbeta som politiska rådgivare och kom även att ge upphov till en sammansmältning av religion och politik genom att identifiera kejsaren med Tathagata Buddha. Ett viktigt undantag från denna linje var under kejsare Taiwu (424-452) som var influerad av konfucianism och daoism och anklagade de buddhistiska prästerna för att konspirerar mot den politiska ordningen. Under Taiwus styre kom flera tempel, bilder och skrifter att förstöras.

Kejsare Wencheng, som var Taiwus barnbarn ändrade denna politik 452 och kom att genast ge stora gåvor till det buddhistiska samhället, något som kom att lägga grunden till Yunganggrottorna.

Under Liaodynastin (907-1125) och Jindynastin (1115-1234), kom Datongs folkmängd att nå en topp liksom en topp i den ekonomiska utvecklingen.

Under Mingdynastin, 1368-1644, kom Datong att bli en viktig stad gällande försvaret av Kina och det finns därför flera fort och murar kvar från denna tid.

1937 kom Datong att intas av japanska soldater och här kom även en del av befrielsekriget mot japanerna att hållas från landsbygden runt staden. Den 1 maj 1949 befriades Datong och kriget mellan kommunister, Guomindang och Japan var över för Datongs del.

Inga kommentarer ännu

Kommentera